НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

001Од 15-18.06.2023 година, во Струга и Охрид, се одржаа 35. Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија, во организација на Мобилност Македонија, во соорганизација со Параолимпискиот комитет на Северна Македонија кој се грижеше за организација на спортски терени и судии.
На игрите настапија 110 спортисти со телесен инвалидитет од акедонија, како и 15 спортисти од Хрватска, Србија и Црна Гора.
Во беспрекорна организација, фер и коректна игра, беа постигнати следните резултати
СТРЕЛАШТВО 15.06.2023
Воздушен пиштол - микс
Резултат
Оливера Наковска Бикова - Битола 572 кругови
Ванчо Каранфилов - Скопје 541 кругови
Александар Јовановски - Скопје 538 кругови
Небојша Пејовски - Струга 529 кругови
Михајло Михајлов - Кавадарци 466 кругови
Златко Биков - Битола 439 кругови
Воздушна пушка СХ1 – микс
Зоран Јовановски - Струмица 313 кругови
Бранимир Јовановски - Куманово 311 кругови
Мендо Дивјаковски - Битола 276 кругови
Стеван Ангелески - Прилеп 258 кругови
Златко Биков - Битола 241 кругови
Николчо Станојовски - Битола 237 кругови
Влатко Најдоски - Прилеп 227 кругови
Благица Ѓорѓиевска - Гевгелија 205 кругови
Горан Џелајков - Гевгелија 149 кругови
Неки Дани - Струга 148 кругови
Марко Томиќ - СРБИЈА 133 кругови
Драган Мајкиќ - СРБИЈА 122 кругови
Дојчин Симоновски - Свети Николе 115 кругови
Воздушна пишка СХ2
Дарко Неделјковиќ - Струмица 277 кругови
Игорчо Постолов - Струмица 248 кругови
 
ПИНГ ПОНГ 16.06.2023
ЖЕНИ КЛАСИ 3-5
1. Билјана Убовиќ – Србија
2. Самра Којиќ – Црна Гора
3. Мариета Магдиќ - Хрватска
ЖЕНИ КЛАСИ 6-10
1. Милијана Ќирковиќ – Црна Гора
2. Лилјана Мицовска - Кочани
3. Олга Ристовска – Скопје
4. Оливера Наковска Бикова – Битола
5. Тајна Ристеска – Прилеп
6. Магдалена Делова - Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 4-5
1. Виктор Јозиќ - Хрватска
2. Зоран Јовановски – Струмица
3. Бранимир Јовановски – Куманово
4. Марко Томиќ - Србија
5. Илчо Кангов – Гевгелија
6. Васил Росомански – Кавадарци
7. Михајло Михајлов - Кавадарци
МАЖИ КЛАСИ 6-8
1. Вјекослав Грегоровиќ – Хрватска
2. Рубинчо Ристески – Прилеп
3. Пјетро Палјушевиќ – Црна Гора
4. Игорчо Постолов – Струмица
5. Огнен Илиевски – Прилеп (јуниор)
6. Ѓуро Кривокапиќ – Црна Гора
7. Тони Митровски – Скопје
8. Ванчо Каранфилов – Скопје
9. Николчо Делов – Кавадарци
10. Николчо Станоевски - Битола
11. Златко Биков – Битола
12. Марјан Зафировски – Скопје
13. Блажо Саздов –Свети Николе
14. Дојчин Симоновски – Свети Николе
МАЖИ КЛАСИ 9-10
1. Ведран Вулин – Хрватска
2. Илија Томиќ – Хрватска
3. Дејан Башановиќ – Црна Гора
4. Небојша Ташиќ - Куманово
5. Страшко Коцевски – Куманово
6. Зоран Трајановски – Скопје
7. Зоран Димов – Велес
8. Убовиќ – Србија
9. Дејан Алексовски - Скопје
10. Митко Сотировски – Охрид
11. Дејан Ѓорѓиевски - Скопје
 
АТЛЕТИКА 17.06.2023
Мажи Ф36-38, Ф42-44 и општа
 1. Никола Пеев - Гевгелија
 2. Дејан Ѓорѓиевски - Скопје
 3. Александар Талески - Гевгелија
Мажи Ф53-57
 1. Адем Неби - Скопје
 2. Златко Арсовски - Кочани
 3. Гоце Миновски - Скопје
Жени Ф37, Ф42-46 и општа
 1. Силвана Трајковска - Скопје
 2. Росана окрева - Скопје
 3. Лидија Велјановска - Битола
Жени Ф54-57
 1. Елена Давитковска - Куманово
 2. Билјана Убовиќ - Србија
 3. Благица Ѓорѓиевска - Гевгелија