НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

zaevНационалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, се обраТти до Владата на Република Северна Македонија со барање во четвртиот пакет на економски мерки, во делот на доделување на платежни картички со износ од 6.000,00 денари на граѓаните, поред наведените лица во пакет мерката, да бидат вклучени и лицата со инвалидност приматели на:
- постојана парична помош
- посебен додаток и
- социјална помош.
Овие лица со инвалидност припаѓаат на групата социјално-ранлива категорија, со минимални или без примања, сериозни телесни оштетувања и зголемени трошоци за живот заради набавка на лекарства и плаќање на други социјални услуги.
Инаку, лицата со телесен инвалидитет кои се социјално загрозени, вработени со ниски месечни плати, студенти, кои се пензионери или пак се водат како пасивни невработени лица веќе се опфатени со понудените мерки.